In Situ Archaeologica

© Nina Balknäs

In Situ, archaeologica

 

In Situ är en arkeologiskt vetenskaplig tidskrift, som publicerar artiklar, debattinlägg och mindre meddelanden på skandinaviska språk samt på engelska*.

In Situ har funnits sedan 1998. Först under namnet In Situ Västsvensk arkeologisk tidskrift och sedan 2006 under namnet In Situ Archaeologica. I utgångspunkten var tidskriften en regionalt vetenskaplig tidskrift för Västsverige, men ansvariga utvecklade en ambition om att den skulle täcka skandinavisk arkeologi. Därav namnbytet.

 

In Situ Archaeologica publicerar artiklar, debattinlägg och mindre meddelanden på alla skandinaviska språk samt på engelska.

 

Vetenskaplighet i publiceringar säkras genom "peer review" av externa referenter kopplade til tidskriften, vilka kvalitetsgranskar alla manus före publicering.

 

In Situ Archaeologica jobbar för hög kvalitet och bredd inom sitt ämnesområde, från stenålder till samtidsarkeologi, teoretiska som empiriska studier.

 

Tidskriften publicerar också temanummer särskilt resultat och analyser från skandinavisk uppdragsarkeologi (Contract Archaeology), men också gärna temasektioner från seminarier, workshops, konferanser o.d. In Situ recenserar inte litteratur på annat sätt än som debattartiklar.

 

* Språkgranskning tillhandahålls av redaktionen men bekostas av författaren.

© In Situ Archaeologica